4 abszurd szenzációs hír

Felmentették az éhezés-tagadót

Szaft Pál több rendben és nyilvánosan tagadta a Központi Statisztikai hivatal azon állítását, hogy Magyarországon egymillió ember éhezik. Szaft Pál szerint egyáltalán nincs éhezés Magyarországon, míg a vádirat szerint Amiképp a holocauszt tényét nem lehet tagadni, úgy az éhezését sem.

A bíróság szakértők bevonását kérte, akik megállapították, hogy Magyarországon az utóbbi tíz évben senki nem halt éhen. A statisztikai hivatal kritériumai szerinti éhezők valójában csak alultápláltak, illetve olyanok, akik saját felelős döntésük alapján nem esznek, mert mondjuk alkoholra vagy cigarettára költenek. A gyerekéhezéssel kapcsolatban pedig elmondták: „A gyerekek szervezete sokkal jobban tűri az alultápláltságot, mint a felnőtteké. Az éhségérzetet ők olyan természetes dolognak veszik, mint azt, hogy vannak szüleik.”

A bíróság az ügyvéd érvelését fogadta el, mely szerint az éhezés – a holocauszttal ellentétben – egy jogilag kezelhetetlen, szubjektív fogalom, melyről nem lehet semmi biztosat állítani, ezért tagadni vagy állítani sem lehet. Szaft Pált pedig szabadlábra helyezték. Az ítélet nem jogerős.

Ha nincs hitoktatás, ne legyen iskola sem

Joó Laksz Pál Phd. parlamenti képviselő indítványára eltörölték Magyarországon a kötelező iskoláztatást. a képviselő eredetileg a katolikus hitoktatatás kötelezővé tételét kérte. Azzal indokolta, hogy a társadalom elvárja, hogy állampolgárai ne legyenek írástudatlanok, azt is el kell várnia, hogy az országot 1000 évig végigkísérő hitrendszert megismerjék.

A liberálisok kormány válasza azonban az volt, hogy az államnak semmilyen elvárása sem lehet a polgáraival szemben, mert mindenfajta elvárás diszkriminációt szül. Ezek után Laksz Pál módosított indítványával az iskolarendszer eltörlését kérte, melyet a kormánypárti többség elfogadott.

Az új törvény szerint a jövő tanévtől már nem kötelező a gyereket iskolába íratni, a meglévő iskolákat magánosítják, így aki fizetni tud, annak gyereke továbbra is járhat iskolába. A szegényebbek számára pedig a civil szféra adományokból biztosíthatja majd az oktatást. A közgazdászok számításai szerint az így felszabaduló 5000 milliárd forintot a GDP növelésére kellene fordítani.

Elmebetegnek találták a tékozló milliárdost

Gaz Dagi Lászlót két évvel ezelőtt a leggazdagabb magyar emberként tartották számon. Ezt követően azonban az összes vagyonát értékesítette és szétosztotta mintegy egymillió embernek. Ő maga egy falusi házat vett magának és háztáji gazdálkodásból él. Testvére volt a legjobb üzleti partnere, akinek kezdeményezésére Lászlót intézményi pszichiátriai vizsgálatra utalták. A tegnap lezárult kivizsgálás eredményeképp Lászlót zárt pszichiátriai osztályra utalták. Az orvosi jelentés szerint László értelme veszélyesen elhomályosult, a homloklebeny súlyos mutáción ment keresztül. A zárt osztályra azért kellett beutalni, mivel nem tudják garantálni, hogy László betegsége miatt nem veszélyeztet másokat.

László azonban nyilatkozott a sajtó munkatársainak, akitől egy egyszerű és értelmes válaszokat kaptak. Elmondta, hogy a pszichiátriára az ellenségei juttaták be, akik szerint őrült mindaz, aki nem ért egyet a Friderikusz Sándortól eredő mondással: „A soknál mindig jobb a több”. László elmondta, az ember egyszer él, és felelősséggel tartozik embertársai iránt is.

Felelősséget vállalnak a katolikusok

A katolikusok egy napja megnyitott III. Vatikáni Zsinatán megszületett az első határozat. Ebben hatályon kívül helyezik az Anyaszentegyház ötparancsolata néven ismert szabályokat és helyette a katolikusok felelősségvállalását hangsúlyozzák. A zsinati atyák kihangsúlyozzák, hogy minden embernek joga van emberi módon élni. A krisztushívőknek pedig nemcsak a klerikusok felé kell lojalitásukat kifejezni, hanem a környezetükben élő emberekért. Elkezdték egy olyan nyilatkozat megfogalmazását, amelyben az egyház elismerné felelősségét a legújabb kori háborúkért és azért, hogy a földön a jelenlegi embertelen állapotok kialakulhattak. A zsinat sajtó szóvívője elmondta: „Ha mélyebben megéltük volna Jézus Krisztus örömhírét, most nem tartanánk ennyire mélyen az ökológiai és demográfiai válságban. Mostantól azonban a katolikus egyház zsinati atyái készek lemondani minden anyagi és erkölcsi előjogukról azért, hogy a világon megszűnjön az éhezés, a Föld tönkretétele.”
Az újságíró kérdésére, mely szerint a Vatikán is lemond-e a vagyonáról az ügy érdekében, a sajtószóvívő így válaszolt: „Valószínű ez fog történni.”