Erőszakmentesség

Sokféleképp hallottam már erőszakos cselekmények megokolását. Például így:

  • Erőszakosságot csak erőszakkal lehetett megakadályozni;
  • Gyerekeket csak így lehet jóra nevelni;
  • A Bibliában is benne van;
  • Az állatok is erőszakosak, és az ember is egyfajta állat.

Nekünk keresztényeknek azonban van egy „ember-prototípus”, Jézus Krisztus. Ő soha nem volt erőszakos. Értsük ezalatt, hogy sosem bántott sem lelkileg, sem fizikailag embert. Azokat sem, akik őt bántották. Apostolait is intette, ne bántsák a másik embert. Isten országában nincs erőszak. Márpedig mi hívők ezt az országot szeretnénk itt a földön is.

Ebből az is következik, hogy aki Jézust követi, az úgy döntött, az igyekszik erőszakmentesen törekedni a jóra.