Miért történnek velünk a rossz dolgok Pio atya fogalmazásában

Miért történnek velünk rossz dolgok a Földön?

Jól figyeljetek ide!

Ül az édesanya, és a hímzőkereten dolgozik. A kicsi gyereke ott ül mellette.De a kicsi persze még lent ül a kis zsámolyon. Nézi a kicsi, mit hímez a mamája. Csak hát ő persze alulról látja. A fonákját.
Azt mondja: -Édesanyám, hát ez meg micsoda? Mi ez a sok csúnya gubanc?
Erre a mamája mit csinál? Lenyújtja a rámát. Odamutatja a hímzésnek a színét.

Minden szín a maga helyén. És a szálakból kirajzolódik a szépséges minta.

A rossz olyan…
…olyan mint a hímzés fonákja.

Mi mindnyájan kis zsámolyon gubbasztunk.
Miért történnek velünk a rossz dolgok. Pio atya megfogalmazásában.