A lelki nyugalom tíz parancsolata

Életprogram a fogorvosi rendlő falán (szövege a tartalomban)
  1. Mai nap törekszem arra, hogy a naopt a maga teljességében megéljem anélkül, hogy éeltem minden problémáját egyszerreakarjam megoldani.
  2. Ma igen nagy figyelmet fordítok viselkedésemre: nemeslelkűságre törekszem senkit sem bírálok, sőt arra sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak, vagy kijavítsak… csak magamat.
  3. Abban a boldog biztonságban fogok élni, hogy boldogságra születtem, nemcsak a másvilági, hanem az evilági boldogságra is.
  4. Ma alkalmazkodom a körülményekhez, anélkül, hogy a körülmények alkalmazkodjanak az én kívánságomhoz.
  5. Ma tíz percet szánok az időmből, egy jó olvasmányra. A lélek életéhez ugyanis a jó olvasmány ugyanannyira fontos, mint testnek a táplálék.
  6. Ma igyekszem valami jót tenni, és erről senkinek sem beszélni.
  7. Ma igyekszem valami olyasmit tenni, amihez semmi kedvem sincsen. Ha belülről megbántva érzem magamat, gondoskodom róla, hogy senki se vegye észre.
  8. Ma újra részletes programot állítok össze. Lehet, hogy nem sikerül mindent pontosan véghezvinnem, de akkor is ragaszkodom hozzá. Két rossztól tartózkodom: a kapokodástól és a határozatlanságtól.
  9. Szilárdan hiszek abban – akkor is ha a körülmények néha az ellenkezőjét mutatják, hogy az Isten gondviselés úgy törődik velem, mintha egyedül volnék a világban.
  10. Ma nem félek.. Különösen nem riadok vissza attól, hogy örüljek a világ minden szépségének, higgyek Isten elmondhatatlan jóságában. Nekem adatott meg, hogy 12 órán át jót tegyek.

XIII. János pápa, (1881-1963)