Mi az igazság?

Az igazságot évezredek óta keresi az ember. Nem csitult e vágy a názáreti Jézus élete óta sem. Mikor Pilátus kihallgatta őt, talán minden ember nevében kérdezte Jézustól: „Mi az igazság?” (Jn 18,38).

Ha a válaszadás első látásra talán könnyű feladatnak tűnik is, valójában mégsem az. Az ember például évezredek óta látja a csillagokat az égen. Ezekre az éjszaka világító fénypontokra már rendkívül sok leírás, s még több magyarázat született. Vajon igazat mondunk-e, ha úgy írjuk le az éjszakai égboltot, mint a földet beborító fekete leplet, melynek lyukain keresztül a nap fénye sugárzik be? Vajon nem vezetjük-e félre magunkat és másokat is, ha a csillagokat egyszerűen csak fénylényeknek gondoljuk? Vagy talán csak a szigorú természettudományos leírás volna az érvényes?

Az igazságnak másnak és többnek kell lennie annál, mint amit gondolunk róla. Íme az igazság néhány megközelítése:

  1. „A közönséges hétköznapi nyelvhasználat szerint az igazság a kijelentés megegyezése az általa jelölt tényállással.”  Például igazat állítunk azzal, hogy „a nap egy világító égitest.”
  2. Az igazság mindenki számára igaz. Egy vak ember például nem látja, hogy a nap világít, de ettől függetlenül ezen állítás igazsága nem kétséges. Az igazság tehát egy tárgyilagos nézőpont arról, amely meghaladja az egyes szám első személy nézőpontját.
  3. Az igazság, amivel szemben állást kell foglalnunk: el kell utasítanunk vagy el kell fogadnunk. Mivel az igazság mindenki számára igaz, ezért bennünket is döntés elé állít. Az igazságot akár elfogadjuk, akár elutasítjuk, normatívvá válik számunkra, parancs-jellege lesz.

A felsoroltakon kívül az igazságnak sok egyéb megközelítése létezik. Annyit azonban biztosan állíthatunk, hogy az igazság több, mint egy elmélet. Az igazság keresése pedig nemcsak intellektuális munka. Íme egy konkrét példa.

Források:

  1. Karl Rahner – Herbert Vorgrimler: Teológiai kisszótár, Szent István Társulat, Budapest, 1980.
  2. Vesd össze: Fides et ratio 27.
  3. Vesd össze: az optio fundamentalis gondolatával. Weber, Helmut: Általános erkölcsteológia. Hívás év válasz, Szent István Társulat, Budapest, 2001. 260-274.