Az igazság egzisztenciális döntés: ki Jézus?

Mi az igazság című írásomban írtam arról, hogy ha valaki szembetalálkozik az igazsággal, akkor döntenie kell, hogy elfogadja-e vagy pedig sem. Ez nem egy apró döntés, hanem az egész életét, örök életét befolyásoló, azaz egzisztenciális döntés.

Reggel a fiammal kocsizunk a buszmegállóig, és ilyenkor a misét szoktuk hallgatni. A mai evangélium feketén-fehéren leírja, mit hihetünk az örök életről, mennyországról és pokolról. Azonnal jutott: Aki hisz ebben, annak egy komoly egzisztenciális döntést kell hoznia

A Biblia szerint Jézus azt mondta, hogy amikor beteget látogatunk, az éhezőknek enni, a szomjazóknak inni adunk, a ruhátlant felruházzuk, az idegent befogadjuk, a börtönben lévő felkeressük, akkor valójában Jézust keressük fel.

Mi van, ha a Biblia igazat mond?

Ha igazat mond, akkor nekünk alaposan meg kell változnunk. Meg kell szüntetnünk a vagyonra alapozott biztonságérzetünket, és el kell kezdenünk azoknak adni, akiknek nincs. Ide tartozik a gyerekek vállalása is anyagi helyzetünktől függetlenül. Nem tehetjük meg, hogy a hozzánk forduló koldust bármilyen indokkal elküldjük pl. minek adjak neked pénzt italra, vagy hogy mersz a templom előtt kéregetni, hiszen Jézust küldjük el.

Mert Jézus határozottan beszél a mennyországról és a pokolról. Az előbbi egy csodás, földi elképzelést meghaladó élet, az utóbbi pedig végeláthatatlan szenvedés. Az igazság döntésre sarkall: igyekszünk-e a mennybe? Merthogy a pokolba senki sem akar jutni. Csak az kerül oda, aki nem hiszi el, hogy van, és úgy él, mintha nem is lenne.

Mi van, ha a Biblia hazudik?

El is utasíthatjuk a Bibliát. Rengeteg elmélettel találkoztam már: a Bibliát emberek találták ki, ha hamisítvány, ha csak néhány emberre igaz. A legelterjedtebb nézet pedig talán az, hogy csak néhány dolog igaz a Bibliában.

Ha így gondoljuk, az egzisztenciális döntésünk következménye az lesz, hogy az életünk halad tovább az eddigi útján, saját elképzeléseinket mások elképzelései felé tesszük, kihasználunk embereket. Talán azt mondjuk, hogy  mindenki saját sorsának kovácsa. Mert úgy véljük, ez az igazság.

Elutasítjuk azt, hogy földi halálunk után életünk lenne, azt meg végképp, hogy a pokolra kerülhetünk.

A Biblia szövege pontosan:

Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.

Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.” Akkor így válaszolnak neki az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád?” A király így felel majd nekik: „Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: „Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg.” Akkor ezek is így válaszolnak neki: „Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked?” Akkor így felel nekik: „Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg.” És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.

Mt 25,30,31-46

Olvasóim ajánlják:

 • Szia Zoli!Nem írok nekrológot. Csak annyit, hogy ő is apa volt, mint én, és azért dolgozott, hogy az utcákat, épületeket mindenki tudja használni. Búcsú (Gabriel Garcia Marquez) Ha Isten egy pillanatra elfelejtené, hogy én csak egy rongybábu vagyok, és még egy kis élettel ajándékozna meg, azt maximálisan kihasználnám. Talán nem mondanék ki mindent, amit gondolok, de meggondolnám azt, amit kimondok. Értéket tulajdonítanék a dolgoknak, nem ...
 • Egy templom előtt csendben kb. 10 férfi áll és imádkozik. Férfi közösség jubileumára2022. április 2-án A férfikör 25 éves jubileumi zarándoklata alkalmából elhangzott beszéd.
 • Egy kislány hanyatt fekszik a magas fűben a mezei virágok közt. AlternatívákKét évtized ezoterikus utazás, két évtized katolikus élet után leírom az én alternatívámat a földi létünkről.
 • Grafika: egy hölgy a szőnyeg alá söpri a koszt. Szőnyeg alá söprés művészete33 évig hitetlen ember voltam. Hívőként összehasonlítom azt, miképp reagáltam régen egyes eseményekre, miképpen most, hívőként. Mindig is gyarkoroltam a szőnyeg alá söprés művészetét. Hála Istennek, lassan kezdem belátni, erre semmi szükségem nincs. Mi a szőnyeg alá söprés művészete? Amikor meghalt édesapám, tehetetlen voltam a bennem kavargó gondolatokkal, érzelmekkel szemben. Ez egyfajta szenvedés, ami néha még fizikai ...
 • Festmény: Egy ember zuhan egy fényesség felé kitárt karokkal, bátran. A bátorságrólIdézet a filmből
 • Egy zsúfolásig megtelt templom hátulról a szentély felé, ahol misét mutatnak be. A zsinat munkájáhozEbben a bejegyzésben a Kaposvári Egyházmegyei Zsinat munkájához készített hozzájárulásaimat olvashatjátok el.
 • Fiatalok egymás mellett, de a kütyüjükkel foglalkoznak, nem egymással. Csecsemőkortól mobilt!Alább olvasható és meghallgatható Simon Sinek 42 éves angol származású amerikai kommunikációs szakember, coach előadás arról, miben különbözik a gyermekeink generációja a mienktől, és hogyan segíthetünk nekik abban, hogy legyen önbizalmuk és erejük a sikerhez szükséges küzdelemhez.
 • Buda látképe az országház kupolájából a Margit híddal. Történetek az OrszágházbólFényképek segítségével kicsit átérezhetem azt, amit édesapám az Országházban megélt a II. világháborúban. A kupola tetején lévő kilátóba felmenni, és Munkácsy freskóját megmenteni.

Én ajánlom

 1. Ha először jársz itt: Csak az olvassa...
 2. Ha a hitem érdekel: Miért maradok katolikus?
 3. A házasság nem a vége, hanem kezdete valaminek
 4. A batyuvitéz nevem eredete