Nem ítéllek el. Menj, de többet ne vétkezz!

A házasságtörő asszony: egy piros ruhás nő fél kezére támaszkodik a porban. Mintha most próbálna feltápászkodni a földről, miután a porba súlytottaák. A képeen egy kéz látszik, amely fel szeretné segíteni őt.

Ha elképzeltek egy embert, akit sokszor gyötör lelkiismeretfurdalás, és úgy érzi, minden ember elítéli őt, akkor talán megértitek, mennyire gigantikus erőt ad az, ha elhiszi, hogy ezt a mondatot az Isten neki mondja.

E mondatot megerősít és kiegészít a Biblia sok más helyen is. Az egyik a nappali szobánk falán van: Ha vádol is téged a szíved, Isten nagyobb nála.

A címben lévő 8 szó egy életprogram lett számomra: Nem ítéllek el azért ha rosszat tettél, de többet ne tegyek. Ezt a gondolatot ismétli a pap, amikor a gyónásban elmondja a feloldozást Jézus nevében: Isten megbocsátotta bűneid, menj békével.

Néha eszembe jutnak azok, akik viszont – velem ellentétben – sosem éreznek lelkiismeret-furdalást, minden cselekedetüket igazoltnak látják. Ők vajon mit élnek át ha képesek lesznek elhinni amit Isten mondott? Az egyik változatom szerint az ilyen emberek nem merik bevallani maguknak sem, hogy rosszat tettek, de ha hinni kezdenek végre erejük lesz ezt beismerni Istennek, és aztán maguknak is. Talán először maguknak és aztán Istennek. Ki tudja? Ha pedig beismerték a bűnüket, akkor már el is hihetik, hogy Isten nem ítéli el őket ezért.

A magyar nyelvű idézetek a Bibliából így hangoznak :

A házasságtörő asszony.

Jézus kiment az Olajfák hegyére,majd kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köré sereglett, s ő leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt röviddel ezelőtt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, s vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. De tovább faggatták, azért fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!” Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön, ők meg ennek hallatára eloldalogtak, egyikük a másik után, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középütt álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította: „Asszony, hova lettek? Senki sem ítélt el?” „Senki, Uram” – felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!(Jn 8,0-11)

A kép forrása: IDS: The Savior’s respect of women.