A szegénység oka

Javhed Hasmi koldust ábárzoló festménye

Sokféle teória látott napvilágot arról, miért is vannak szegények. Most előadom a saját verziómat, amely az egyedülálló életutamból következik. Voltam ugyanis szegény, akinek minden fillérjét be kellett osztani, aztán voltam gazdag, akinek egy luxusutazás sem volt probléma, majd saját elhatározásból ismét szegénnyé váltam. Ennek az ívnek a tapasztalatát sommásan össze tudom foglalni.

A szegénység okát néhányan nagyon bonyolultan látják. Én viszont egészen a gyökerekig mentem vissza, és egy jellemző világnézetre bukkantam az egész mögött. Ezt az elgondolást Vida Ági fogalmazta meg talán nagyon karakteresen. Valahogy így: A szegényekkel csak az államnak kell foglalkozni, nem nekünk. Ezzel szemben áll az igaz, és emberi hitvallás, amit pedig Vácz Jenő jezsuita pap fogalmazott meg valahogy így: Az Isten a gazdagoknak feladatul adta a szegényeket.

A világnézet gyökere mindig az ember Istenről és saját magáról alkotott képe. A torz világnézet szerint minden ember teljes egészében a maga életének kovácsa. Ennek egyszerű és képszerű változata a down szindrómás gyerekekről való gondolkodás. A torz világnézet szerint ezeket világra sem kell hozni, hiszen képtelenek arra a teljesítményre, amit elvárunk tőlünk. Az igaz világnézet szerint viszont az ember Isten képmása, és önmagában érték. A Down szindrómás ugyanúgy, mint Gyurta Dániel.

A megoldás e szerint nagyon egyszerű: Minden entitásnak: kezdve a közösségektől egészen az államig, sőt kontinensig deklarálnia kell azt a világnézetet, amely alapján működik. Valószínű, akár iszlám, akár keresztény, akár zsidó lenne ez a világnézet, így kezdődne: Az embert Isten képmására teremtette. Ebből aztán következne egy csomó tudományosan jól levezethető állítás egészen addig, hogy a szegényeknek nem segélyre és nem is csak munkalehetőségre van szükségük, hanem elfogadásra, befogadásra. Ebből következne, hogy a gazdagoknak meg kellene ismerni a szegényeket, és rá kell jönni arra, hogyan lehet velük együtt élni.

Ezzel szemben áll a mai hazug és ostoba „világnézeti semlegesség” állítás. Hazug, mert nem számol azzal az egyszerű ténnyel, hogy minden embernek és emberi közösségnek van világnézete, ugyanis ezzel azt kívánják kifejezni, hogy minden világnézet egyenlő egymással. Ez esetben ezt kellene belefoglalni az alkotmányba Ostoba, mert ezzel azt mondjuk, hogy a nemzetszocializmus és a rasszizmus ugyanolyan értékű világnézet, mint mondjuk katolikus vagy református.