Európa, mi a jövőd?

18 évvel ezelőtt így írt egy szakember:

Röviden összefoglalva: az elvándorlás a muszlimok számára egyben az iszlám hit terjesztésére vonatkozó kötelezettség is. Liberális muszlimként — tiszteletben tartva az európai azonosságtudatot — azt tartanám jónak, ha az iszlám európai befogadását ennek a kötelezettségének megszüntetésétől tennék függővé. Másként Európa komoly konkfliktusokra rendezkedhet be. Javaslom, hogy a muszlim bevándorlókat állítsák választás elé: döntsék el, hádzsirún vagy citoyen szerepet szánnak-e maguknak. Más szóval döntsék el, mi a céljuk: Európa meghódítása a dzsihád békés úton való érvényesítésével avagy beilleszkedés a demokratikus társadalomba.

Bassam Tibi: Keresztes háború és dzsihád – Az iszlám és a keresztény világ, Corvina Budapest, 2003, 61.o