A védőpajzs és a 2018. április 8-i választások

Keresztény Európa címere. Kék, Mária színe, A csillagok Mária jelképei, a a krisztogram az egyik legősibb keresztény szimbólum.

A tatárjárás és a kereszténység

IV. Bélát a második honalapítónak tartunk. Ha ma élne, talán vádolnák, hogy saját érdekből szándékosan tette tönkre az országot. A tatár ugyanis előre megmondta, hogy nem akarnak vérontást, csak Béla nem engedett. Ezt üzenték a királynak követek útján:

nincs veled semmi dolgunk, te a rokonunk vagy, onnét jöttél, ahonnan mi jövünk, gyre velünk vagy állj félre, s engedd, hogy tovább menjünk, mert nem a te országod, hanem a német császárság és az attól nyugatra lévő gazdag országok jelentik a mi hadjáratunk célját.

Talán azért áldozta fel az országot, hogy nagy királynak látszódjon majd?

Nem, nem a saját érdekei miatt mondott nemet a tatárnak, hanem a keresztény hite miatt. Magyarország ettől kezdve évszázadokon át a kereszténység védősánca. Bocskai István ezt írta kiáltványában: „A magyarok azonban, ezek az erős, hűséges és állhatatos emberek, megtartották és megvédték hitüket háború árán is, és inkább választották a halált maguk és ivadékaik számára, sőt készek voltak a legvégsőt is elszenvedni, mintsem elpártoljanak a keresztény népektől. ”

 

Keresztény Magyarország?

A hatodikos történelemkönyben ez olvasható az európai középkorról: „Magyarország a kereszténység egyik védőbástyája lett.

Ha a statisztikákat nézzük, majdnem minden második újszülöttet megkeresztelnek. Az emberek több mint tíz százaléka jár misére vagy Istentiszteletre. Az emberek harmada vallja magát kereszténynek.

Ha a történelmet nézzük, akkor egy középkori történetírót idézek : „Magyarország hajdan az egész keresztény világ szentélye volt, melynek híre és kegyelme, neve beragyogta az egész világot. Oly sok rendbéli szentet adott a világnak, amelyre nincs más példa.” (Hevenesi Gábriel)

XI. Gergely pápa mondta: Nagy Lajos király „mindig a hitetlenek üldözője és a keresztény hit oltalmazója volt”. II. Pius pápa (1458-1464) ezt írta: „Aki Magyarországot elfoglalja, az ura lesz az egész világnak”. Zsigmond magyar királynak pedig, hogy ő „a kereszténység pajzsa és a nyugati civilizáció védőbástyája

Balassi Bálint, aki amásoktól hallott énekeket egybedolgozta, átírta, így dalolt: „Ó én édes hazám, te jó Magyarország, ki kereszténységnek viseled paizsát…”

Választások 2018

Fontos ez nekünk,  a XXI. század emberének? Netán nekünk is folyik valamennyi őseink véréből?

Orbán Viktor így nyilatkozott : „Az istenfélelem kulcskérdés… Egyszer valamikor … lesz egy pillanat, amikor az embernek mindenért meg kell fizetnie…ha ezt hiszi egy politikus, akkor mindannyian biztonságban érezhetjük magunkat. … A magyar történelemnek van egy kegyetlen tanítása… hogy a vezetői rendre el szokták árulni… Ez idestova 3-400 éve, talán Mátyás óta egy visszatérő élménye ennek a népnek. Vagy úgy, hogy a hatalmat nem arra használják, amire kéne, vagy személyes okokból eladják az ország egyik vagy másik részét, vagy úgy árulnak el, hogy elmenekülnek, amikor az volna a dolguk egyébként, hogy baj van, vezessenek. Minél nagyobb a baj, annál inkább. Hiszen ha van tálentum, az erre való. A legnehezebb időkben (engem) is ez tartott – dacára annak, hogy az ellenfeleim arra intettek, hogy most már meg kéne pihenni, más szépségek is vannak az életben. ”

Vannak fontos dolgok, mint a nyugdíj, az egészségügy, a stadionok stb. De vannak még fontosabb dolgok is. 2018-ban arra kérdésre kell válaszolni, hogy ki lesz képes a „még fontosabb dolgok” megvalósítására? Orbán Viktor? Gyurcsány Ferenc? Karácsony Gergely?

E bejegyzést Dr. Molnár Imre cikkje inspirálta. Megjelent a Megújulás a Szentlélekben 2015. II-IV. számában.

Orbán Viktor idézet szövegét a Minden politika, de a politika nem minden címmel 2005. decemberében létrejött kaposvári közönségtalálkozón mondta.