Katolikus maradok

Egy oltár a római katkombában. Itt miséztek az első keresztények.

Hitelesség

Miért maradok meg halálomig a katolikus hitemnél? Sok felekezetbe járok, mindegyikben találkoztam olyanokkal, akik szeretik Krisztust, és sok nagyon szép megnyilvánulását láttam a hitüknek. A hitünkben azonban van néhány, semmivel sem felcserélhető kincs, amelyhez hűséges akarok maradni – örökre.

Szentmise

Nem találok szavakat erre.  A Szentmise nem emberi mű. Krisztus halála óta miséznek a keresztények. A  oltár kezdetben a vértanúk koporsója volt. Pio atya mondta, hogy még a napnál is fontosabb. Isten valóban jelen van, és valóban feláldozza önmagát értünk minden Szentmisén. Mert aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van.
Számomra gigantikus erőforrás. A szemem előtt történik meg le az emberiség legnagyobb eseménye: Jézus feláldozza magát értünk. Hiszem, hogy Jézus áldozata valóban megtörténik az oltáron függetlenül attól, hogy a papnak, a híveknek mennyi bűnük és gyarlóságuk van. A Szentmisét nem a pap hozza létre, hanem Isten maga.

A liturgia pedig maga a szépség. Szeretek ministrálni. Felvenni egy egyszerű fehér ruhát, belépni a szentélybe, az oltár felé fordulni, közel az átváltoztatás helyéhez. Krisztust szemlélem a papokban. Bár ők is bűnösök és emberek, mégis, a templom szentélyében ők is felveszik a liturgikus öltözetet, és a szentmise néhány percében felhőtlenül ünnepeljük Jézus életét, szenvedését és feltámadását.

Szentgyónás

Akinek nagy bűne van és szeretne megszabadulni az állandó lelkiismeretfurdalástól, új életet szeretne kezdeni, próbálja ki a következőt. Bánja meg, hogy mit tett. Fogadja meg, hogy többet nem tesz ilyet. Aztán mondja el ezt egy olyan embernek, aki soha nem fogja ezt elmondani, és akinek a Biblia ezt mondja: Akinek megbocsátjátok bűneit, annak Isten is megbocsátja., és aki ennek a felhatalmazásnak a birtokában azt mondja. Isten megbocsátotta bűneid
Én mindig nehezen fejeztem ki az érzéseimet, de ez utóbbi pillanat nagyon megrendített engem is, és még most is sokszor megrendít.

Az Oltáriszentség

Más keresztény felekezetek tagjaitól gyakran hallottam a vádat, hogy mi bálványt imádunk. Sose kérdezte meg egyikőjük sem, hogy valójában mit is teszünk, amikor az Oltáriszentséget imádjuk. Tekintettel arra az egyszerű tényre, hogy Jézus maga mondta, hogy az Oltáriszentségben ő van jelen, ezért őt imádjuk. Számomra az imádság egyik legfontosabb helye éppen a templomban van, az Oltáriszentség előtt.

A bejegyzés még nem ért véget, kérlek, lapozz!