A COVID 19 járvány idejére

Egy pásztort, körülötte juhok. Minennek csak a kontúrja látszik az alkonyatban

Erőnk az Istentől van

Ahol szeretet és bölcsesség van, 
ott nincs félelem, sem tudatlanság. 

Ahol türelem és alázatosság van, 
ott nincs sem harag, sem felindulás.

Ahol vígasság és szegénység van, 
ott nincs sem kapzsiság, sem zsugoriság.

Ahol nyugalom és elmélkedés van, 
ott nincs sem aggályoskodás, sem szertelenkedés. 

Ahol az Úr félelme őrzi a kaput, 
ott nincs helye az ellenségnek a betörésre. 

Ahol irgalom és tapintat van, 
ott nincs sem pazarlás, sem keményszívűség. 

Ahol az Úr a pásztor, 
ott derű és béke van. 
A bejegyzés még nem ért véget, kérlek, lapozz!