Az utolsó millióm

Egy felfelémutató hüvelykujj, felette a könyvcím: Az utolsó millióm
Vagyontalanul kezdtem az életemet, aztán nagyon gazdag lettem. Egy ponton azonban úgy döntöttem: jobb vagyontalanul élni. Ezen életdöntésemnek a hátteréről szól ez a kategória.

Egy szürke öltönyös férfi a felolvasóasztalnál áll és beszél egy gyöngyörű templomb szentélyében.
A kaposvári egyházmegyei zsinat szentmiséje előtt elhangzott tanúságtételem. Arra kértek fel, hogy beszéljek röviden arról, mi vonzott az egyházba.
Egy Szentírás drap borítóban
Egy élőszóban előadott tanúságtételem arról, mit tett velem a Katolikus Egyház tanítása, és mi köze van ennek Kafarnaumhoz és Jézushoz.
Móricz: Légy jó mindhalálíg címoldala. Télen kopasz fák, hideg, kék háttér és egy kalapos kisfiú, kezében könyvvel sétál.
Eljött az idő, hogy végre nem kínlódás Móricz Zsigmond írását olvasnom. Nekem meg kellett érnem ehhez. Vajon mit kezdenek Móricz Zsigmond művével azok a kamaszok, akikre rákényszerítik az olvasását. Vajon előveszik-e valaha még a hátralévő életükben?
A mérlegen áll egy elefánt és egér. A mérleg egyensúlytalanságot mutat - az egér javára.
Az ezoterika gyakran használja az egyensúlytalanság fogalmát: egyensúlytalanságok feloldása, kiküszöbölése. Sokak életének egyensúlytalanságát éppen a vagyon, a gazdagság okozza, és ennek egyszerű magyarázatát írom le ebben a cikkben.
Javhed Hasmi koldust ábárzoló festménye
Eleinte szegény voltam, majd gazdag is, és most újból szegény. Ebből adódóan megtalálni vélem a szegénység igazi okát. Nagyon egyszerűen és röviden leírható.